Mutuloinnista turpasiteettiin

Melkein puoli vuotta kestäneiden tutkimusteni jälkeen en löytänyt sanalle mutulointi suoraa selitystä, joten päätin lopulta ottaa asian omaksi tehtäväkseni.

Mutulointi tarkoittaa tietenkin perstuntumaa, arvailua, omaa mielipidettä asioista, kuvittelua, toiveajattelua, ym. mittaamatonta. Mutuloinnin tulokseen vaikuttaa myös mutuloijan oma kokemus, mieliala, sekä monet muut inhimilliset tekijät.

”ruokatunnilla mutulointi tuottaa keskimäärin myönteisempiä tuloksia, kuin aamulla ruuhkassa pönöttäessä”

Valitettavasti mutulointi on monesti yrityksen eniten käyttämä tai joskus jopa ainoa johtamisen työkalu, joka tuottaa korkeintaan heikkoa tai kohtalaista tulosta muuten fiksujen ihmisten organisaatioissa.

”meillä on ollut hyvin töitä, ihan jonoksi asti”

Tunnustan itsekin monesti sortuneeni mutulointiin, toisin sanoen teen sitä jatkuvasti joka päivä.

Tietysti mutulointi on ensimmäinen vaihe kaikessa mitä johtamisessa tehdään, mutta fiksuimmat perustavat lopulliset päätöksensä mitattuun tietoon, ainakin osittain.

”konstaapeli arvioi ajonopeuksia silmämääräisesti, ja jakoi ylinopeussakkoja summanmutikassa”

On sanomattakin selvää, ettei silmämääräisyys ole millään muotoa luotettava mittari, mutta toimii erinomaisena esimerkkinä mutuloinnista.

Mutulointi on refleksinomaista toimintaa ja on ensimmäinen asia, jonka pohjalta muodostat mielipiteen asioista. Tilastot antavat faktat, mutta mutulointi muodostaa mielipiteen, joka vaikuttaa päätöksiin.

”sitä saat, mitä mittaat”

Kyse on siis täysin luonnollisesta ajatteluketjusta etkä voi sille mitään.  

Seuraava osio on pöllitty suoraan wikipediasta

Mutu (Phoxinus phoxinus) on särkikalojen heimoon kuuluva pienikokoinen kala, Mutu voi tarkoittaa myös mututietoa. Mututieto, mututuntuma, mutu tai mutuväite on käsite, joka on lyhenne sanoista ”musta tuntuu”. Sitä käytetään kuvaamaan heikosti perusteltua väitettä tai arkikäsityksiä. Mutumenetelmä on epätieteellinen tai muu perustelematon tutkimus- tai päättelytapa, ”musta tuntuu -menetelmä”.

Mutulla voidaan ymmärtää myös nopeasti tehtyä johtopäätöstä tai varovaisuuden aiheuttamaa ensireaktiota asiaan, jolloin asian tarkempi selviäminen myöhemmin voi johtaa paremmin harkittuun ratkaisuun. Tällainen karkea tilanteen arviointi voi luonnonolosuhteissa olla hengen pelastava, koska harkintaan perustuva päätös on liian hidas. Tämän kaltaisten mutupäätösten onkin tutkittu aiheutuvan refleksinomaisesti ja sen mahdollisuudella on ollut merkittävä rooli ihmisen kehityksessä

Mielestäni mutulointi tarkoittaa jatkuvaa mutupohjalta tehtyjen päätösten sarjaa, joita ei ole ennen eikä sen koommin mittaamalla taikka muutoin todentamalla tarkasteltu.

”mitäs helvettiä se turpasiteetti sitten tarkoittaa?”

Mutulointi saa bisneksesi kukoistamaan ja on siis hyvä asia, kunhan opit tarkistamaan mutulointisi tulokset. Muutoin se jää vain ”turhanpäiväiseksi aivokapasiteetin tuhlaukseksi” eli turpasiteetiksi.
29.11.17 Kategoria: kevyt kenttäpsykologia